Hvorfor kompostere?

  • Det fines flere andre positive økonomiske konsekvensene.
Compost

Hvis vi reduserer mengden matavfallet på avfallsplasser så reduseres det vedlikeholdskosnadene der også.  Avfallsplassene blir mindre, det skal bli mindre forurensning der og det blir lettere å vedlikeholde dem. Ved å redusere avfallet reduserer vi transportkostnadene på avfallet betydelig. Bedrifter og hoteller som velger å bruke lokale matavfall komposteringsanlegg sparer tusenvis av euro hvert år.

“Reduser, resirkuler og gjenbruk” sier  De grønne, og de som komposterer avfallet lokalt oppnår alle de tre målene. Hvis vi redusrere avfallmengden og komposterer matavfallet lokalt så får vi mindre deponeringskostnader hvert år og verden vi lever i blir grønnere. Ved å gjenbruke sluttproduktet som gjødsel eller som jordforbedring kompletterer vi syklusen og bidrar til en bedre verden.

Reglamentation:

Mer om ossCertification