Apie kompostą

Kodėl verta kompostuoti?

Daugelis nesupranta, kad, patekusios į sąvartyną, organinės atliekos, ypač maisto, gali sukelti rimtų problemų.

Ar pati gamta tuo nepasirūpina?

Dažniausiai manoma, kad nėra nieko blogo leisti maisto atliekoms natūraliai suirti sąvartyne, kadangi tai yra biologiškai skaidžios atliekos. Jei ir toliau taip galvosime, sąvartynai taps kelis kartus didesni, nei turėtų būti, ir gamins toksinus, o organinės atliekos, kurias galima panaudoti, nebus kompostuojamos.

Palyginkite šias dvi biologiškai skaidžių atliekų šalinimo alternatyvas:

  • Atliekos išvežamos į sąvartyną, kuriame susimaišo su kitomis atliekomis ir natūraliai suyra.
  • Biologiškai skaidžios maisto atliekos atskiriamos nuo kitų maisto atliekų ir kompostuojamos vietoje.

Daugiausia vietos sąvartynuose užima maisto atliekos

Sąvartyne irdamos organinės atliekos neigiamai veikia ir aplinką, ir ekonomiką; organines atliekas kompostuojant vietoje, rezultatas būtų visai kitoks. Biologiškai skaidžias atliekas paprasčiausiai atskyrus nuo kitų atliekų, kiltų problemų dėl kvapo ir musių, o ir vietos reikėtų ne ką mažiau. Be to, natūralus irimas trunka ilgai.

Sąvartyne sąveikaujant visoms produktų atliekoms susidaro biodujos arba dujų mišinys, kurį dažniausiai sudaro metanas (CH4), anglies dvideginis (CO2) ir vandenilio sulfidas (H2S). Dažnai šis mišinys būna užterštas, kartais sunkiaisiais metalais, pvz., gyvsidabriu.

Atliekas kompostuojant vietoje tam tikslui skirtais mechanizmais, didžiąją dalį išleidžiamų biodujų sudaro (CO2) ir vandens garai (H2O). Šiose dujose galima rasti ir kitų dujų pėdsakų, tačiau jos  nėra užterštos sunkiaisiais metalais. Galutinis produktas – puikios trąšos, kurias galima naudoti sodininkystėje arba dirvožemio pusiausvyrai išsaugoti bei dirvožemio pH suderinti. Taip pat jos naudojamos kaip užpilas, stabdantis nutekėjimą ir eroziją.

Kompostavimas turi ir kitą teigiamą ekonominę reikšmę

Jei į atliekų srautą pateks mažiau maisto atliekų, sumažės sąvartyno priežiūros sąnaudos. Sąvartynas bus mažesnis, mažiau terš aplinką ir jį bus lengviau prižiūrėti.  Taip pat smarkiai sumažės išlaidos, susijusios su atliekų vežimu į jų šalinimo vietą. Kai kurios įmonės ir viešbučiai, pradėję naudoti maistinių atliekų kompostavimo vietoje technologijas, kiekvienais metais sutaupo tūkstančius eurų, taip sumažindamos savo veiklos sąnaudas.

„Mažink, perdirbk ir dar kartą panaudok“ – mėgsta sakyti žalieji (go green); kompostavimas vietoje ir padeda įgyvendinti visus šiuos tris tikslus. Maisto atliekas  kompostuodami vietoje mes mažiname išlaidas, kurių kiekvienais metais reikia atliekoms tvarkyti. Kompostuodami perdirbame savo maisto atliekas, tad mūsų pasaulis tampa žalesnis. Pakartotinai naudodami galutinį produktą dirvai tręšti ar dirvožemiui gerinti, mes užbaigiame šį ciklą ir įnešame savo indėlį, pasaulį paversdami geresne vieta gyventi.

Reglamentai

Daugiau apie Green ServiceSertifikatai: