VÅRE KOMPOSTMASKINER FORENKLER GJENVINNING

Vår matavfallshåndteringsanlegg (kompostmaskin) er trygg og effektiv mate å gjenvinne organisk avfall.
Gjenvinningsprosessen trenger ingen tilsettelser eller vann.

 

Fordeler ved Green Service

  • Bioavfall kan tilsettes under behandlingen;
  • Volum & vekt reduksjon inntil 90 %;
  • Gjenvinningskapasitet 1 kg – 10 tonn/døgn;
  • Behandlingstid - 24 timer;
  • Luktfritt;
  • Ingen vann eller andre tilsetningsstoffer;
  • Enkel å bruke;
  • Miljøvennlig;
  • Reduksjon av transportkostnader og CO2 utslipp.
 

Hva kan resirkuleres i våre anlegg?

What can be composted?

Biomasse fra animalsk avfall, matavfall, fruktavfall, vegetativt avfall.

 
Mer om ossCertification